CHORUS ART NET :: BONIFANTES :: KHMS :: Ženský sbor HK :: Filharmonický sbor HK :: Jan Míšek :: Chorus Art Edition

Pěvci oslavili vánoce v chrámě

Na adventním koncertě v Chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích se společně představily dva sbory Královéhradecký mužský sbor z Hradce Králové a Chlapecký sbor Bonifantes, v jejichž čele stojí mladá výrazná osobnost - sbormistr Jan Míšek.

    Čas adventní je zcela zákonitě doprovázen vánoční hudbou a lze jen přivítat, že se vrací tam, kde vlastně vznikala - do chrámů. Zájemci o sborovou tvorbu již zaznamenali výsledky činnosti mladé výrazné osobnosti v kruhu sbormistrů - Jana Míška. V pardubickém chrámu sv. Bartoloměje na adventním koncertu představil dva své sbory v netradiční dramaturgii. Již jen pohled na osmdesát nastoupených klučíků mezi šesti až deseti lety je fascinující. A co teprve, když začnou zpívat.

    Jejich principál jim pro tyto Vánoce vybral krásnou, jednoduchou a melodickou skladbu Petra Ebena, Truvérskou mši. Vznikla v šedesátých letech pro chrámová vystoupení skupiny Poutníci. Zpěváčci pardubického chlapeckého sboru Bonifantes ji za řízení sbormistra zazpívali s přesvědčivým vyjádřením jednoduchého pastorálního textu a s muzikálním zanícením. Klobouk dolů před čistotou a nadšením jejich vokálního projevu a před obrovskou prací, která musí být za organizací a přípravou tohoto sboru.

    V druhé půli představil Jan Míšek svůj Královehradecký mužský sbor, ověnčený již řadou domácích i zahraničních úspěchů. Toto pětadvacetičlenné ambiciózní těleso mladých mužů předneslo další dramaturgickou novinku kantátu Bohuslava Martinů Hora tří světel. Je to fantazijní pastorální koláž na texty různých biblických i lidových motivů. Mistrovské dílo Bohuslava Martinů podal sbor s vynikající vokální kulturou. Ve zvuku sboru není hluchých míst, každý člen je aktivním pěvcem. Celkový obraz zajímavé skladby doplnili sólisté - Bronislav Vávra (baryton), Aleš Nehněvajsa (tenor), recitátor Hynek Pech a varhanice Jiřina Marešová.

Autor článku: Miloslav Mikulecký ()
Zdroj: MF Dnes (www.mfdnes.cz)
HTTP článku: http://misek.sbor.cz/detail_clanek.php?id=29
Datum vydání: 2001-12-16


Copyright (c) 2003 Jan Míšek. Publikování bez výslovného souhlasu není dovoleno.