CHORUS ART NET :: BONIFANTES :: KHMS :: Ženský sbor HK :: Filharmonický sbor HK :: Jan Míšek :: Chorus Art Edition

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR – srdečně zve na další ze svých koncertů v Českém muzeu hudby v Praze

Pozvánka na koncert Pocta Antonínu Dvořákovi

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR - Pocta Antonínu Dvořákovi sbormistr Marek Vorlíček 17. dubna 2012 se od 19.30 hodin v Národním muzeu – Českém muzeu hudby (Karmelitská 2, Praha 1) uskuteční další z koncertů Kühnova smíšeného sboru. Na programu budou skladby Antonína Dvořáka, oblíbená Mše D dur, op. 86 ve varhanní verzi a Biblické písně v netradiční sborové úpravě Jarmila Burghausera. Spoluúčinkovat budou sopranistka Michaela Šrůmová, mezzosopranistka Jana Horáková Levicová, tenorista Petr Strnad a barytonista Jakub Hrubý. Varhanního partu se ujme Přemysl Kšica. Koncert věnovaný k poctě jednomu z nejslavnějších českých skladatelů nabídne divákům jedinečný hudební zážitek v zajímavých koncertních prostorách. Koncert je součástí doprovodného programu k výstavě Antonín Dvořák. Předprodej vstupenek: České muzeum hudby od 10. 4. 2012, tel. 257 257 707 Prodej vstupenek v místě koncertu 2 hodiny před začátkem. Rezervace vstupenek: vstupenky@kuhnchoir.cz

Autor článku: Mgr. Margita Losová (margita.losova@seznam.cz)
Zdroj: např. UČPS (www.kuhnchoir.cz)
HTTP článku: http://misek.sbor.cz/detail_clanek.php?id=3304
Datum vydání: 2012-04-17


Copyright (c) 2003 Jan Míšek. Publikování bez výslovného souhlasu není dovoleno.