CHORUS ART NET :: BONIFANTES :: KHMS :: Ženský sbor HK :: Filharmonický sbor HK :: Jan Míšek :: Chorus Art Edition

Krajské kolo Mládež spieva v Michalovciach

Priebeh a výsledky krajského kola súťaže mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2012 v Michalovciach.

V piatok 20. 4. 2012 sa v evanjelickom kostole v Michalovciach konala krajská súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2012. Zriaďovateľom súťaže boli Zemplínske osvetové stredisko Michalovce a Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja. Pred odbornou porotou sa súťažne predviedol komorný zbor BRILLIANT z Košíc a Dievčenský spevácky zbor pri gymnáziu a ZŠ Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským. Najprv však nesúťažne zaspievali dva domáce zbory, a to detský a mládežnícky spevácky zbor Magnólia pod vedením dirigentky Viery Džoganovej. Po nich nasledovali súťažné vystúpenia. Oba zbory podali vynikajúce výkony. Zbor BRILLIANT získal od predsedníčky poroty, pani Evy Zacharovej, obrovskú pochvalu, čo nás nesmierne potešilo. Taktiež sme si odniesli diplom s hodnotením 1. pásmo s pochvalou poroty a postupujeme na celoslovenské kolo súťažnej prehliadky Mládež spieva, ktoré sa uskutoční v 26. mája v Rimavskej Sobote.

Autor článku: Miroslava Ivanová (zbor.brilliant@centrum.sk)
Zdroj: ()
HTTP článku: http://misek.sbor.cz/detail_clanek.php?id=3318
Datum vydání: 2012-04-20


Copyright (c) 2003 Jan Míšek. Publikování bez výslovného souhlasu není dovoleno.