CHORUS ART NET :: BONIFANTES :: KHMS :: Ženský sbor HK :: Filharmonický sbor HK :: Jan Míšek :: Chorus Art Edition

V období adventu nebyl hudební půst

Je vhodná doba na ohlédnutí se za adventními koncerty. Recenzent dr. Václav Vrabec shrnuje ve svém zajímavém článku hradecký koncertní advent roku 1998. Navštívil téměř desítku sborových koncertů a zde si můžete přečíst pár jeho osobních postřehů...

...Z koncertů, které jsem viděl a slyšel, mě zaujaly především premiérový koncert Královéhradeckého mužského sboru ve dnech 27. a 28. listopadu, vedeného sbormistrem Janem Míškem. Koncert byl bezesporu příjemným překvapením a objevem jak z hlediska dramaturgie, tak i své umělecké kvality, jíž se ihned zařadil po bok těch nejlepších hradeckých sborů...

...Závěrečný koncert adventního období se konal v neděli, 20. prosince, v evangelickém kostele po projevech primátora města ing. Oldřich Vlasáka a biskupa české církve husitské Mgr. Jaromíra Tučka. Na koncertě v přeplněném kostele jsme vedle Královéhradeckého mužského sboru, řízeného Janem Míškem, uslyšeli i ženský sbor Kantiléna, pod tímtéž vedením. V pestrém programu děl renesančních, barokních i současných autorů zaujaly i koledy Jana Míška "Narodil se nám" a "Dítě se narodilo nám" právě tak jako skladba Pueri hebraeorum na latinský text...

Sbor Kantiléna se představil jako výborné, ukázněné těleso s vyrovnaným zvukem, jako sbor, který zpívá s chutí, radostí a láskou. jakou na něm nesporně znát dobré pěvecké základy, které si jeho členky odnesly z původního sboru Kantiléna, vedeného PhDr. Evou Špriňarovou, právě tak jako nesmlouvavé a náročné vedení jejich současného sbormistra Jana Míška...

Autor článku: PhDr. Václav Vrabec ()
Zdroj: Hradecké noviny (www.mojenoviny.cz)
HTTP článku: http://misek.sbor.cz/detail_clanek.php?id=54
Datum vydání: 1999-01-05


Copyright (c) 2003 Jan Míšek. Publikování bez výslovného souhlasu není dovoleno.