CHORUS ART NET :: BONIFANTES :: KHMS :: Ženský sbor HK :: Filharmonický sbor HK :: Jan Míšek :: Chorus Art Edition

Sine musica nulla vita aneb Bez hudby není života

První CD Královéhradeckého mužského sboru je na světě. Nese název "Sine musica nulla vita" (Bez hudby není života). KHMS pokřtil své CD v Městské hudební síni, kmotry se stali pánové Stanislav Bohadlo, Jaroslav Hübner a Martin Strejc. CD vychází pod hlavičkou nakladatelství Amabile pouhé tři roky po založení Královéhradeckého mužského sboru.

KŘEST / Kmotři popřáli na cestu do světových koncertních síní inspirující neúspěch. Hradec Králové - Královéhradecký mužský sbor řízený Janem Míškem v sobotu v Městské hudební síni koncertoval při příležitosti vydání prvního profilového alba. Do titulu CD byl zvolen název skladby Rolfa Lukowského Sine musica nulla vita, který v překladu znamená Bez hudby není života. CD vyšlo péčí vydavatelství Amabile. Kmotrovství se při křtu ujali respektovaní hudební znalci, Jaroslav Hübner, Stanislav Bohadlo a Martin Strejc. Hovořili o účinkování v předních světových koncertních síních, o notách a dirigentské hůlce, které bohatě stačí přidat novorozenci do uzlíku, neboť hůl k podpírání již dlouho nepotřebuje. Martin Strejc v úloze trochu zlé sudičky popřál sboru i nespokojenost a neúspěch, jež talentované motivují k ještě usilovnější práci - nezlomí je tedy, ale naopak posilují.

Úvodní část koncertu představila vybrané skladby z alba, ve druhé sbor naznačil, kterým směrem se chce ubírat dál. Výběr tvorby Alberta de Klerka, Ruperta Langa. Józsefa Karaie, Ference Farkase a Vytautase Miškinise dává tušit, že si laťku posunuje co nejvýš. Ostatně, pouhé tři roky existence tělesa vykazují dostatečně strmý růst jeho úrovně. Z dosažených úspěchů připomeňme dvojnásobné vítězství na Mezinárodní soutěži pěveckých sborů Iuventus Mundi Cantat '98 v Olomouci anebo zlotou a stříbrnou medaili, které letos z Mezinárodního festivalu a soutěže Felixe Mendelssohna-Bartholdy v Pohlheimu přivezl za interpretaci povinně skladby a mimořádný dirigentský výkon sbormistr Jan Míšek. Dodejme ještě, že část výtěžku z koncertu a prodeje CD byla věnována hradecké diecézní charitě na pomoc uprchlíkům z válkou stíhaných zemí.

Autor článku: Jarka Václavíčková ()
Zdroj: Hradecké noviny (www.mojenoviny.cz)
HTTP článku: http://misek.sbor.cz/detail_clanek.php?id=68
Datum vydání: 1999-12-23


Copyright (c) 2003 Jan Míšek. Publikování bez výslovného souhlasu není dovoleno.