CHORUS ART NET :: BONIFANTES :: KHMS :: Ženský sbor HK :: Filharmonický sbor HK :: Jan Míšek :: Chorus Art Edition

Sbormistr Míšek dal Pardubicím nový chlapecký sbor Bonifantes

Přeplněná Sukova síň Domu hudby v Pardubicích byla svědkem mimořádné kulturní události: prvního veřejného vystoupení chlapeckého sboru Bonifantes. Pět měsíců po svém založení vystoupilo všech pět oddělení - od první do páté třídy. Autor článku Miloslav Mikulecký k tomu dodává: "Už jenom skutečnost, že se na pódiu objevilo sto sedmdesát chlapců, je fantastická..."

Založení a úspěšné vedení pěveckého sboru je možné jen v případě, že v jeho čele stojí umělecky i organizačně výrazná osobnost. Takovou je v Pardubicích už celé půlstoletí dnes už sbormistrovská legenda Vlastislav Novák. Ten nejen že přivedl ke zpěvu a k hudbě stovky mladých lidí, ale ve své pedagogické práci na pardubické konzervatoři vychoval i mnohé úspěšné sbormistry (J. Brych, P. Pálka).

Mezi jeho žáky patří i sbormistr Jan Míšek. Tento čtyřiadvacetiletý student hudební výchovy na pedagogické fakultě u profesora Skopala a dirigování na pardubické konzervatoři po náročném náboru na pardubických školách sestavil dvousetčlenný kolektiv chlapců prvních až pátých tříd se základními předpoklady pro sborový zpěv. Pod patronací pardubického Domova dětí a mládeže ve Štolbově ulici a za pomoci klavíristy Pavla Čapka zahájil Míšek loni na podzim nácvik a lekce sborové abecedy.

Na koncertu se postupně představilo všech pět tříd. Už jenom skutečnost, že se na pódiu objevilo sto sedmdesát chlapců, je fantastická. Vždyť většina dětských sborů - i špičkových - je vesměs dívčích, v nichž několik kluků je spíše raritou. Zatím za krátkou dobu zvládli první, většinou lidové písně nebo jejich úpravy. "Páťáci" si však už troufli na Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka a s hostem večera Královéhradeckým mužským sborem si zazpívali kánon Viva la musica.

A právě mužský sbor, který před čtyřmi lety rovněž založil a dosud řídí Jan Míšek, ukázal chlapcům z nového sboru, kam až může směřovat jejich cesta za hudbou a sborovým uměním.

Tento ojedinělý soubor osmnácti mladých mužů má za sebou domácí i mezinárodní úspěchy. Právem. Zpívají intonačně i rytmicky přesně, vedeni sugestivním gestem dirigenta, s dynamikou a hlavně s chutí a s požitkem z krásy sborového zpěvu. Vrcholem jejich vystoupení byla skladba současného litevského skladatele a sbormistra Vytautase Miškinise Ave Regina coelorum, plná rytmické i melodické bohatosti, ve které sbor předvedl všechny atributy svého umění.

Jan Míšek, dirigent Královehradeckého mužského sboru a zakladatel chlapeckého sboru, se stává významnou postavou východočeského sborového umění.

Chlapecký sbor Bonifantes - premiérový koncert. Host Královéhradecký mužský sbor, sbormistr Jan Míšek. Dům hudby Pardubice, 26. února.

Autor článku: Miloslav Mikulecký ()
Zdroj: MF Dnes (www.mfdnes.cz)
HTTP článku: http://misek.sbor.cz/detail_clanek.php?id=71
Datum vydání: 2000-03-02


Copyright (c) 2003 Jan Míšek. Publikování bez výslovného souhlasu není dovoleno.