CHORUS ART NET :: BONIFANTES :: KHMS :: Ženský sbor HK :: Filharmonický sbor HK :: Jan Míšek :: Chorus Art Edition

Marco Crestani: Missa Deum Totti Laudate

Marco Crestani a jeho prostá až pastorální Missa Deum Totti Laudate z roku 1994 se zařadili do našeho repertoáru v roce 2001.

Marco Crestani se narodil v roce 1926. Studoval mimo jiné kompozici, klavír a varhany na Státni konzervatoři ve Venedingu. Následně vyučíval na různých italských konzervatořích především řízení sboru a kompozici. Jako varhaník uspořádal mnoho koncertů v Itálii i jiných zemích Evropy a natáčel pro rozhlas. Jako skladatel sborové hudby publikoval více nez 300 děl, která byla vydána renomovanými nakladatelstvími. Marco Crestani je spolupracovníkem italského sborového magazínu "La Cantellina" a často je členem poroty na mezinarodních sborových soutěžích.

Do repertoáru Královéhradeckého mužského sboru a mužského oddělení Bonifantes patří jeho báječná mše pro mužský sbor, sóla a varhany Missa Deum Totti Laudate". V podání Královéhradeckého mužského sboru řízeného Janem Míškem za varhanního doprovodu Jiřiny Marešové je skladba zařazena na CD KHMS "Putování k hoře"

Autor článku: ()
Zdroj: archiv KHMS (http://www.khms.sbor.cz)
HTTP článku: http://misek.sbor.cz/detail_clanek.php?id=84
Datum vydání: 2001-10-22


Copyright (c) 2003 Jan Míšek. Publikování bez výslovného souhlasu není dovoleno.