CHORUS ART NET :: BONIFANTES :: KHMS :: Ženský sbor HK :: Filharmonický sbor HK :: Jan Míšek :: Chorus Art Edition

Sbor zvládá i nejnáročnější projekty

Hradec Králové - Letos sbor dostává první příležitost představit se mezinárodnímu publiku na Pražském jaru, kde 27. května 2003 vystoupí společně s Královéhradeckým ženským sborem Jitro, Komorní filharmonií Pardubice a sólisty pod taktovkou britského dirigenta Douglase Bostocka.

Pilířem dramaturgie loňské koncertní sezóny Královéhradeckého mužského sboru byla skladba Bohuslava Martinů Hora tří světel. Jejímu provedení aplaudovali i posluchači ve Spojených státech amerických a Dánsku.

Světová premiéra
Ve světové koncertní premiéře tam v jejich podání zazní Mozartova Messe solenelle in C objevená koncem 20. století v německém soukromém archívu. "Dílo jsme předloni v září ve stejném obsazení nahráli pro dánskou firmu Classico Olufsen Records. Výkon našeho sboru udělal na dirigenta natolik příznivý dojem, že přišel s myšlenkou natočit s námi monografii Luigiho Cherubiniho," prozrazuje sbormistr Jan Míšek. Dominantní na připravovaném CD bude Requiem pro mužský sbor a ochestr D moll. "Je to přibližně tři čtvrtě hodiny trvající skladba, vzhledem k nedostatku mužských sborů prakticky nehraná. K jejímu natáčení Královéhradecký mužský sbor přizve i spolupracující externisty, takže bude asi čtyřicetičlenný," doplňuje sbormistr.
Nahrávku doplní asi pětadvacetiminutová Missa brevis in B, na jejímž provedení se bude podílet chlapecký sbor Bonifantes. "V tomto případě můžeme mluvit o objevném dramaturgickém počinu, protože půjde o první nahrávku této Cherubiniho skladby vůbec," konstatuje sbormistr, netající se radostným očekáváním.

Dvořákovy mužské sbory
To právem vzbuzuje i další velký projekt, jímž je natáčení monografie sborů Antonína Dvořáka. "Tato nahrávka vznikne před nadcházejícím stým výročím Dvořákova úmrtí z iniciativy nakladatelství Vixen, které chce na jednom CD soustředit všechny jeho skladby napsané speciálně pro mužský sbor," vysvětluje Jan Míšek. Pro úplnost dodejme, že kromě mužských sborů CD obsáhne i dva cykly vokálních skladeb pro smíšená tělesa, jež Královéhradecký mužský sbor natočí ve spolupráci se sborem Canticorum iubilo, vedeným Oliverem Dohnánym.

Znovu se ukáží světu
Odměnou za práci, jež se děje v ústraní bez kontaktu s publikem, bude Královéhradeckému mužskému sboru na začátku příštího roku druhé koncertní turné do Spojených států amerických a účast na četných domácích dvořákovských festivalech. Tam všude se zúročí předchozí píle při studiu skladeb a jejich nahrávání. "Jsem velice rád, že od roku 1996, kdy sbor vznikl, se mu podařilo dosáhnout takové úrovně, která nám umožňuje nastudovat a provést i ty nejnáročnější projekty," vyznává se mladý sbormistr.

Autor článku: Jarka Václavíčková ()
Zdroj: Hradecké noviny (www.mojenoviny.cz)
HTTP článku: http://misek.sbor.cz/detail_clanek.php?id=89
Datum vydání: 2003-05-10


Copyright (c) 2003 Jan Míšek. Publikování bez výslovného souhlasu není dovoleno.