CHORUS ART NET :: BONIFANTES :: KHMS :: Ženský sbor HK :: Filharmonický sbor HK :: Jan Míšek :: Chorus Art Edition

Kantiléna a Vokální harmonie: společně na nové adrese

Komorní sbor Kantiléna a Vokální harmonie pracují od září 2002 společně pod ZUŠ Na Střezině. Spojení sborů umoží zpěvákům i oběma dirigentům lépe využít možnosti stávající a rozšíří možnosti budoucí. Velký čtyřicetičlenný ženský sbor tak bude moci bez problémů spolupracovat se symfonickými orchestry.

Oficiální ohlášení sloučení sborů se k uším široké veřejnosti dostalo při výročním koncertě Komorního sboru Kantiléna 7. listopadu 2002.

Prvním společným projektem bude 13. února 2003 uvedení cyklu Gustava Holsta Planety společně s Filharmonií Hradec Králové pod taktovou Jaroslava Kyzlinka.

A zde je již několi fotek ze společných zkoušek...

Zkušebna v podkroví ZUŠ Na Střezině

Sbormistr Jaromír Schejbal

... artikulující...

Pohled do první řady

Martina Horáková

Autor článku: Jan Míšek (misek@sbor.cz)
Zdroj: ()
HTTP článku: http://misek.sbor.cz/detail_clanek.php?id=91
Datum vydání: 2003-01-16


Copyright (c) 2003 Jan Míšek. Publikování bez výslovného souhlasu není dovoleno.