CHORUS ART NET :: BONIFANTES :: KHMS :: Ženský sbor HK :: Filharmonický sbor HK :: Jan Míšek :: Chorus Art Edition

Úspěšný festival „MUSICA SACRA PRAGA“

Nečekaného úspěchu v I. soutěžním sborovém festivalu duchovní hudby, který se konal o tomto víkendu v Praze, dosáhly dva české sbory z východočeské metropole Hradce Králové. V kategorii mužských sborů získal 1. místo „Královehradecký mužský sbor“ a v kategorii ženských sborů sbor „Kantiléna“. Jejich čtyřiadvacetiletý sbormistr Jan Míšek získal dokonce za svůj dirigentský výkon i zvláštní cenu poroty.

O 1. místo v kategorii mužských sborů se se sborem z Hradce Králové dělí jeden z nejlepších evropských mužských sborů – islandský „Karlakórinn Fostbræður Reykjavik“.

Ze smíšených sborů vyšly vítězně přední bulharský sbor „Petko Stainov Kazanlak“ a v nejvyšší kategorii s povinnou skladbou českého skladatele P. Ebena „Abba Amen“ nejmladší těleso soutěže „Jugendkantorei Hösel“. Německý sbor, patřící mezi nejlepší evropské sbory své kategorie nadchl nejen posluchače, ale i mezinárodní porotu vedenou Prof. Dr. J. Kolářem, jež mu přiřkli titul laureáta soutěže.

Mimořádný ohlas měly i všechny chrámové koncerty zahraničních účastníků, zahajovací koncert vybraných sborů v sále Pražského Hlaholu i velký oratorní koncert Dvořákova „Stabat Mater“ v provedení předních oratorních sborů z Hamburgu ve zcela zaplněném kostele „U Salvátora“.

O vysoké úrovni soutěže svědčí umístění čtyř zúčastněných sborů (ze 14 soutěžících) v nejvyšším zlatém pásmu. Porota, sbormistři a hlavně zahraniční účastníci festivalu projevili vysoké uznání pořádající agentuře Švarc-Club Tours Agentur Praha za výbornou organizaci soutěže a festivalu. II. ročník soutěže se koná v roce 2003.

Autor článku: Pavel Švarc ()
Zdroj: Musica Sacra Praga (www.choirs.cz)
HTTP článku: http://misek.sbor.cz/detail_clanek.php?id=98
Datum vydání: 2001-06-16


Copyright (c) 2003 Jan Míšek. Publikování bez výslovného souhlasu není dovoleno.