Jan Míšek
 Chorus Art Net ::  SBOR.CZ  ::  BONIFANTES  ::  KHMS  ::  Jan Míšek  ::  Chorus Art Dnes je     


Menu

Homepage
Umělecký vedoucí
Repertoár
Nahrávky
Recenze
Koncertní turné
Projekty
Naši partneři
Kalendář
Informace pro členy
Archiv


Vyhledávání

 


Pozvánka


Novinky na webu


Komorní filharmonie sází na českou hudbu

Komorní filharmonie sází na českou hudbu

Dramaturg Vladimír Kulík hovořil o další koncertní sezoně, v níž se Komorní filharmonie Pardubice připojí k projektu Rok české hudby.

Přes osmnáct tisíc posluchačů si v loňské sezoně našlo cestu na koncerty Komorní filharmonie Pardubice v Sukově síni. Jediný profesionální symfonický orchestr v kraji letos vstoupil do své pětatřicáté sezony.

Svou tvář nezmění filharmonie nijak podstatně, ta je lety prověřená a vyzkoušená. Novinkou ovšem bude projekt Rok české hudby, k němuž se orchestr letos připojí. "Tento projekt je sondou do klenotnice české hudby. Náš orchestr si zvolil například Loutnu českou Adama Michny z Otradovic či barokní předehru Ipocondria Jana Dismase Zelenky. Český klasicismus reprezentují díla Pavla Vranického, Antonína Rejchy a Jana Ladislav Dusíka. Českou orchestrální tvrobu připomenou tituly Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha, Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka," říká dramaturg komorní filharmonie Vladimír Kulík, pedagog, dirigent a vedoucí smyčcového oddělení.

* Svým zaměřením je Komorní filharmonie orchestr klasicko-romantický, do jeho repertoáru však patří také hudba 20. století. Co jste vybrali z této oblasti?

Připomenul bych alespoň Prokofjevovu symfonii č. 1 D dur Klasickou, od Alberta Roussela baletní hudbu Pavoučí hostina nebo Milhaudův Violloncellových koncert č. 2. Ze skutečně současných autorů, byť již zemřeli, mohu poukázat na Bernsteinovu Serenádu pro sólové housle, smyčce, harfu a bicí. To je jakýsi novodobý houslový koncert.

* Sezonu zahájil Libor Pešek, které další dirigentské osobnosti stanou v čele filharmonie?

Za dirigentský pult si stoupne například Douglas Bostock z Velké Británie, stálý hostující dirigent Komorní filharmonie Pardubice, nebo Petr Feranc, který se publiku zalíbil na svém posledním vystoupení v minulé sezoně. Hostovat tu bude také Petr Vronský a Urs Schneider ze Švýcarska.

* Kteří slavní sólisté zavítají do Pardubic, aby si zahráli s pardubickou filharmonií?

Ze slavných jmen v Pardubicích uslyšíme sopranistku Evu Dřízgovou-Jirušovou či klavíristu Borise Krajného. Upozornit bych chtěl také na Ivana Ženatého, Eugena Procháce ze Slovenska, Petera Dostála-Berga z Německa a Eugena Indjice, světoznámého klavíristu, který sezonu 2003-2004 zakončí.

* Šéfdirigent Leoš Svárovský nastoupil do funkce uměleckého šéfa Státní opery. Změní se nějak frekvence jeho účinkování v Pardubicích?

Myslím, že to na jeho účinkování tady nebude mít vliv. Vždyť jemu je věnován poměrně velký počet koncertů.

* Hudební podzim bývá většinou ve znamení festivalů a přehlídek. Odkud přišla pozvánka pro pardubický orchestr?

V říjnu máme koncert v Rudolfinu, který je v širším programu Pražského podzimu s programem klasicko-romantickým. Pozvánka přišla z festivalu Talichův Beroun, kde Komorní filharmonie přednese díla Mozartova, Dvořákova a Mendelssohnova. Chtěl bych také připomenout vystoupení, které se možná stane tradiční složkou koncertní činnosti filharmonie. Tím je listopadový koncert pořádaný ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. Zazní na něm kromě skladeb českých i světových autorů také jedna novinka - skladba, která je u nás málo hraná, přitom je znamenitá a se zvláštní svým obsazením. Jedná se o Bruchův Koncert pro violu, klarinet a orchestr.

* Sezona 2003/2004 je pro pardubický orchestr celkově pětatřicátá, tedy jubilejní. Bude něčím výjimečná?

Určitě ano. Pětatřicátá sezona znamená jednak obohacení předešlého klasického repertoáru o velká díla romantismu, jednak obohacení o mnoho děl českých autorů. V Domě hudby zazní v průběhu roku velké orchestrální partitury jako například Schubertova Symfonie č. 9 C dur nebo Mendelssohnova symfonie Skotská.

Co se týká české hudby, dovolil bych si vzpomenout na svého staršího kolegu, vynikajícího člověka a znamenitého skladatele Miroslava Raichla. Vzpomínku na něj oživíme jeho Elegií na odchodnou pro soprán a orchestr. Zajímavostí bude i vystoupení Jaroslava Krčka coby dirigenta i autora v jedné osobě. Ten předvede svou čtvrtou symfonii Desiderata pro sóla a orchestr.

V říjnu bude ve světové premiéře provedena kompozice nynějšího generálního ředitele České filharmonie Václava Riedlbaucha - tři flétnové fantasie. Stylový vějíř, který předkládáme posluchačům, by mohl uspokojit širokou poptávku.

* Ještě před prvním koncertem jste točili nové album. Jak bude nové CD vypadat?

Dirigentem filharmonie byl Douglas Bostock, spoluúčinkoval Královéhradecký mužský sbor, pardubický chlapecký sbor Bonifantes s dirigentem Janem Míškem a varhaníkem Piriconem. Nahrávali jsme Cherubiniho Requiem D moll a slavnostní mši. Je to zajímavá hudba, která nebývá tak často prováděna na českých koncertních pódiích.

  Verze pro tisk

Autor článku: Helena Chaloupková-spolupracovnice redakce Zdroj: Mladá fronta DNES


USA 2004
Mužský sbor na koncertním turné v USA!

BONIFANTES
 Bulletin č. 19 právě vychází!
 BONIFANTES & Jaroslav SVĚCENÝ
 2. reprezentační sborový ples

Ženský sbor HK
 Výjezdové soustředění v Rychnově nad Kněžnou
 Kantiléna a Vokální harmonie: společně na nové adrese

Filharmonický sbor
 Základní umělecká škola BONIFANTES nabízí vokálně-instrumentální dílny pro žáky 1. stupně ZŠ
 Deník, 2. den
 Recenze: Autorský koncert Jana Míška a jeho hostů ve Filharmonii HK

SBOR.CZ
 Hudební festival „Krumlovská Grumle“
 Krajské kolo Mládež spieva v Michalovciach
 KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR – srdečně zve na další ze svých koncertů v Českém muzeu hudby v Praze

Poděkování

Connected by