Jan Míšek
 Chorus Art Net ::  SBOR.CZ  ::  BONIFANTES  ::  KHMS  ::  Jan Míšek  ::  Chorus Art Dnes je     


Menu

Homepage
Umělecký vedoucí
Repertoár
Nahrávky
Recenze
Koncertní turné
Projekty
Naši partneři
Kalendář
Informace pro členy
Archiv


Vyhledávání

 


Pozvánka


Novinky na webu


Recenze
Vybrali jsme pro Vás s recenzí na naše koncerty.../FONT>

Dvořákovy opusy pro mužské sbory

Toto CD je opravdovým úspěchem a i kdybyste si kupovali jen jedno jediné CD ročně, mohu vás ubezpečit, že letos si koupíte právě toto.

Rudolfinum: ovace Východočechům

Koncert na Pražském jaru měl u festivalového publika velkou odezvu. "Byl to báječný večer s úžasnou atmosférou. Myslím, že oba sbory si vedly výjimečně skvěle a mnoho lidí jim také po koncertě vyslovovalo komplimenty," vyznal se Douglas Bostock.

Requiem A.L.Webbera zaznělo v Hradci Králové

...mužská složka podala výkon bezvadný. Jejich maximální síla vyznívala pokaždé kultivovaně (zvláště v „Rex tremendae“), čímž opět potvrdili, že ne náhodou jsou řazeni ve svém oboru k nejlepším.

Requiem A. L. Webbera

Příjemným překvapením se stalo hostování královéhradeckého smíšeného sboru, který se sbormistrem Janem Míškem poskytl kreaci srovnatelnou i s metropolitními sborovými koncertními výkony. Dodejme pro úplnost, že Míšek tu spojil tři menší královéhradecké ansámbly, avšak celek vyzněl v jednotné symbióze přesvědčivě, takže dirigentka Němcová už jenom jednotlivé zvukové aparáty bez větších problémů propojila v celistvou strukturu.

Webberovo Requiem spojí symfoniky a mocný chór

Je to náročné intonačně i rytmicky. Když jsem poprvé slyšela nahrávku s Domingem, nevěřila jsem, že to budeme schopni zazpívat. Teď už tomu věřím; říká členka Kantilény Alena Ježková.

Královéhradecký mužský sbor potvrdil svou pečeť vysoké kvality

Symbolického Putování k hoře se hradečtí pěvci v čele se sbormistrem Janem Míškem zhostili vynikajícím způsobem.

Pěvci oslavili vánoce v chrámě

Zpěváčci pardubického chlapeckého sboru Bonifantes za řízení sbormistra zazpívali s přesvědčivým vyjádřením jednoduchého pastorálního textu a s muzikálním zanícením. Klobouk dolů před čistotou a nadšením jejich vokálního projevu a před obrovskou prací, která musí být za organizací a přípravou tohoto sboru.

Pěvci oslavili Vánoce v chrámech

Mistrovské dílo Bohuslava Martinů podal Královéhradecký mužský sbor s vynikající vokální kulturou. Ve zvuku sboru není hluchých míst, každý člen je aktivním pěvcem.

Podařilo se jim vyzpívat olympijské zlato

Královéhradecký mužský sbor je díky svému věkovému průměru zřejmě evropskou raritou.

Sbormistr Míšek dal Pardubicím nový chlapecký sbor Bonifantes

Už jenom skutečnost, že se na pódiu objevilo sto sedmdesát chlapců, je fantastická...

Rozhovor se sbormistrem Janem Míškem

Vystudovat na sbormistra se v žádné škole vlastně nedá. Škola může dát člověku nějaké základy, ale nejvíce sbormistr získá praxí. Je třeba mít velký vztah k muzice, ke sboru a k lidem - zpěvákům. Sborová práce je specifická, je to jiné než vést orchestr, hrát na violu nebo klarinet. Mezi základní předpoklady pro sbormistra patří hudební talent, organizační schopnosti, jasná představa jak má těleso vypadat, ale také píle, houževnatost a vytrvalost.

První album ukazuje mužský sbor v plné parádě

Dosavadní výkony Královéhradeckého mužského sboru: jistota, zvuková barevnost, detailní propracovanost a široký stylový záběr...

Zpěvem k srdci a do náruče krásy

Na společném koncertě Komorního sboru Kantiléna a Královéhradeckého mužského sboru jsme zažili návrat k české sborové kultuře.... Oba sbory mají řadu společných znaků: jasnou srozumitelnost, přesnou intonaci, hlasovou kulturu, široký dynamický rozsah. Nad tím vším dominuje upřímný zájem pěvců, jejich souznění s každou zpívanou skladbou, radost a láska ke zpěvu.

  Citáty ve formátu k tisku


USA 2004
Mužský sbor na koncertním turné v USA!

BONIFANTES
 Bulletin č. 19 právě vychází!
 BONIFANTES & Jaroslav SVĚCENÝ
 2. reprezentační sborový ples

Ženský sbor HK
 Výjezdové soustředění v Rychnově nad Kněžnou
 Kantiléna a Vokální harmonie: společně na nové adrese

Filharmonický sbor
 Základní umělecká škola BONIFANTES nabízí vokálně-instrumentální dílny pro žáky 1. stupně ZŠ
 Deník, 2. den
 Recenze: Autorský koncert Jana Míška a jeho hostů ve Filharmonii HK

SBOR.CZ
 Hudební festival „Krumlovská Grumle“
 Krajské kolo Mládež spieva v Michalovciach
 KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR – srdečně zve na další ze svých koncertů v Českém muzeu hudby v Praze

Poděkování

Connected by