Jan Míšek
 Chorus Art Net ::  SBOR.CZ  ::  BONIFANTES  ::  KHMS  ::  Jan Míšek  ::  Chorus Art Dnes je     


Menu

Homepage
Umělecký vedoucí
Repertoár
Nahrávky
Recenze
Koncertní turné
Projekty
Naši partneři
Kalendář
Informace pro členy
Archiv


Vyhledávání

 


Pozvánka


Novinky na webu


Bravo Komorní filharmonii Pardubice

Bravo Komorní filharmonii Pardubice

Recenze Hudebních rozhledů na koncert v rámci Pražského jara 2003 a premiérové koncertní uvedení mše W. A. Mozarta Missa in C.

Třetím a posledním komorní orchestrem, který se na letošním Pražském jaru představil, byla Komorní filharmonie Pardubice – tentokrát v čele se svým hlavním hostujícím dirigentem, Douglasem Bostockem. A večer to byl vskutku výjimečný. Nejen svěží a neotřelou dramaturgií, ale i vynikajícím provedením vybraných děl. Haydnovsko-mozartovský program se mohl sice leckomu na první pohled zdát zcela klasický a tudíž nikterak převratný, ale při bližším obeznámení s ním i ti největší nedůvěřivci zjistili, že tomu tak úplně není. Tvořila jej totiž vesměs díla slýchaná velmi sporadicky (Symfonie C dur, Hob. I/63 „La Roxolane“ Josepha Haydna a Koncert pro fagot a orchestr B dur, KV 191 W. A. Mozarta) a jedno z nich, Missa in C, KV Anhang C 1. 20, připisovaná rovněž Mozartovi, dokonce zaznělo na tomto večeru v novodobé premiéře.

Sólistou Mozartova fagotového koncertu byl loňský vítěz Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, Václav Vonášek, a dlužno říct, že sólistou vynikajícím. Měkce znějící kantilény i lehce zvládané perlivé pasáže, přesné frázování i velmi dobrá souhra s výborně doprovázejícím orchestrem udělaly z tohoto v našem povědomí spíše těžkopádného nástroje nástroj přímo virtuózní, který – jak se zdálo – není oproti ostatním „dřevům“ ničím handicapován. Vonášek (v současnosti úspěšný student Královské hudební akademie v Londýně), tak při svém vystoupení projevil nejen velký talent, ale rovněž schopnost vynikající koncentrace a pevné nervy, což mu – jako sólistovi – dává do budoucna velký příslib.

Vysokou úroveň Pardubické filharmonie i její opravdové umělecké souznění s Douglasem Bostockem ukázalo i provedení dalších dvou skladeb večera, Haydnovy Symfonie a Mozartovy Mše, jejichž skvělé vyznění opět potvrdilo, že k tomu, aby tato díla zněla přesvědčivě, není vždy tak bezpodmínečně nutné užití dobových nástrojů. Přirozené lesní rohy a trubky mají sice podobně jako např. housle se střevovými strunami měkčí a pro mnoho posluchačů i krásnější zvuk, ale nebezpečí kiksů a intonačních nepřesností je tak vysoké, že málokterý orchestr (včetně švýcarských Tonhalle), se bez nich obejde. Nic tedy není černobílé a vždy je tady to nějaké ale...

Haydnova Symfonie tedy i na moderních nástrojích odezněla s jiskrou, uměřeným vkusem a lehkostí, stejně tak jako Mše W. A. Mozarta, která jakkoli se jí ne všude dostalo takových záblesků geniality, jaká provází většinu ostatních Mozartových děl, se stala více než důstojným zakončením celého večera. Výborně se tu uvedly především oba sbory, Ženský sbor Jitro (sbormistr Jiří Skopal) a Královéhradecký mužský sbor (Jan Míšek) a opravdové uznání zaslouží i dvojice sólistů – skvělé připravená altistka Renata Pokupié a tenorista Pavol Bršlík; jeho sice nijak veliký hlas je pro interpretaci Mozarta jako stvořený. A protože i Roman Vocel provedl svůj part se vší zodpovědností, výhrady se nakonec snesou pouze na hlavu švédské sopranistky Madelaine Wibom, která nebyla přesvědčivá ani v intonaci ani ve způsobu celkového zvládnutí svého partu. Otazník se rovněž vznáší nad výslovností latinského textu mše, a to jak u sólistů tak u sboru, která byla zaměněna neodpovídající výslovností italskou. Proč, to mi zůstalo utajeno.

Fotogalerie: Pražské jaro 2003
Rudolfinum: ovace Východočechům
  Verze pro tisk

Autor článku: Hana Jarolímková Zdroj: Hudební rozhledy


USA 2004
Mužský sbor na koncertním turné v USA!

BONIFANTES
 Bulletin č. 19 právě vychází!
 BONIFANTES & Jaroslav SVĚCENÝ
 2. reprezentační sborový ples

Ženský sbor HK
 Výjezdové soustředění v Rychnově nad Kněžnou
 Kantiléna a Vokální harmonie: společně na nové adrese

Filharmonický sbor
 Základní umělecká škola BONIFANTES nabízí vokálně-instrumentální dílny pro žáky 1. stupně ZŠ
 Deník, 2. den
 Recenze: Autorský koncert Jana Míška a jeho hostů ve Filharmonii HK

SBOR.CZ
 Hudební festival „Krumlovská Grumle“
 Krajské kolo Mládež spieva v Michalovciach
 KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR – srdečně zve na další ze svých koncertů v Českém muzeu hudby v Praze

Poděkování

Connected by