Jan Míšek
 Chorus Art Net ::  SBOR.CZ  ::  BONIFANTES  ::  KHMS  ::  Jan Míšek  ::  Chorus Art Dnes je     


Menu

Homepage
Umělecký vedoucí
Repertoár
Nahrávky
Recenze
Koncertní turné
Projekty
Naši partneři
Kalendář
Informace pro členy
Archiv


Vyhledávání

 


Pozvánka


Novinky na webu


První album ukazuje mužský sbor v plné parádě

První album ukazuje mužský sbor v plné parádě

Recenze prvního profilového CD Královéhradeckého mužského sboru "Sine musica nulla vita" psaná panem Jiřím Vaníčkem. Recenzent dodává: Dosavadní výkony Královéhradeckého mužského sboru: jistota, zvuková barevnost, detailní propracovanost a široký stylový záběr...

Slavnostní večer v Městské hudební síni v Hradci Králové znamenal obsáhlý a zároveň šťastný průřez dosavadním repertoárem Královéhradeckého mužského sboru od renesance přes romantismus až k hudbě současné.

Samotné první profilové CD s názvem Sine musica nulla vita (Bez hudby není života) představuje sbor a jeho dirigenta Jana Míška v plné parádě, ať je to průzračný jednohlas ze Šamotulského kancionálu, dynamicky vypracované Croceho Cantate Domino, jistě zaintonovany de Wert, se zřetelnou dikcí přednesený Johann Jeep, či působivá echa v Jannequinově Ce moys de may, slavnostně pojatý Adoramus di Lassa nebo vánoční Aleluja. Miškinisovo Ave Regina s "otázkou" na závěr je výborné stejně jako titulní skladba kompaktu od Rolfa Lukowského se silným vnitřním nábojem.

Z Ohlasu národních písní Leoše Janáčka zaznívá prostá a čistá Láska opravdivá, škádlivá Divím se milému a smutně zklamaný Vínek stonulý.

Důvěrně známé Velké, širé, rodné lány, radoatná Stav si, vlaštovičko, optimistická Skřivánkovi a zemitý Mé orné půdy každý hon představují čtyři části z Foersterova cyklu Devět mužských sborů.

Smutně přemýšlivé Stav'ajú (B. Martinů), tajemně zbarvené Ráno v horách s jemným zvoněním ovčích zvonků (E. Suchoň), velebná Teče voda, teče (M. Uherek), spíše jemně vytušený temperament Verbuňku a lyrická Od Záhora (obě O. Halma) tvoří tempově rozmáchlý závěr.

Spolu se třemi kmotry profilového CD Jaroslavem Hübnerem, Stanislavem Bohadlem a Martinem Strejcem lze jistě Královéhradeckému mužskému sboru a jeho dirigentu Janu Míškovi dát do vínku přání úspěchů, pracovitosti, náročnosti a silného ducha.

Dosavadní výkony, jistota, zvuková barevnost, detailní propracovanost a široký stylový záběr, čehož je Sine musica nulla vita zdařilým dokladem, k tomu jistě dávají plné oprávnění.

  Verze pro tisk

Autor článku: Jiří Vaníček Zdroj: MF Dnes


USA 2004
Mužský sbor na koncertním turné v USA!

BONIFANTES
 Bulletin č. 19 právě vychází!
 BONIFANTES & Jaroslav SVĚCENÝ
 2. reprezentační sborový ples

Ženský sbor HK
 Výjezdové soustředění v Rychnově nad Kněžnou
 Kantiléna a Vokální harmonie: společně na nové adrese

Filharmonický sbor
 Základní umělecká škola BONIFANTES nabízí vokálně-instrumentální dílny pro žáky 1. stupně ZŠ
 Deník, 2. den
 Recenze: Autorský koncert Jana Míška a jeho hostů ve Filharmonii HK

SBOR.CZ
 Hudební festival „Krumlovská Grumle“
 Krajské kolo Mládež spieva v Michalovciach
 KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR – srdečně zve na další ze svých koncertů v Českém muzeu hudby v Praze

Poděkování

Connected by