Jan Míšek
 Chorus Art Net ::  SBOR.CZ  ::  BONIFANTES  ::  KHMS  ::  Jan Míšek  ::  Chorus Art Dnes je     


Menu

Homepage
Umělecký vedoucí
Repertoár
Nahrávky
Recenze
Koncertní turné
Projekty
Naši partneři
Kalendář
Informace pro členy
Archiv


Vyhledávání

 


Pozvánka


Novinky na webu


Sbormistr Míšek dal Pardubicím nový chlapecký sbor Bonifantes

Sbormistr Míšek dal Pardubicím nový chlapecký sbor Bonifantes

Přeplněná Sukova síň Domu hudby v Pardubicích byla svědkem mimořádné kulturní události: prvního veřejného vystoupení chlapeckého sboru Bonifantes. Pět měsíců po svém založení vystoupilo všech pět oddělení - od první do páté třídy. Autor článku Miloslav Mikulecký k tomu dodává: "Už jenom skutečnost, že se na pódiu objevilo sto sedmdesát chlapců, je fantastická..."

Založení a úspěšné vedení pěveckého sboru je možné jen v případě, že v jeho čele stojí umělecky i organizačně výrazná osobnost. Takovou je v Pardubicích už celé půlstoletí dnes už sbormistrovská legenda Vlastislav Novák. Ten nejen že přivedl ke zpěvu a k hudbě stovky mladých lidí, ale ve své pedagogické práci na pardubické konzervatoři vychoval i mnohé úspěšné sbormistry (J. Brych, P. Pálka).

Mezi jeho žáky patří i sbormistr Jan Míšek. Tento čtyřiadvacetiletý student hudební výchovy na pedagogické fakultě u profesora Skopala a dirigování na pardubické konzervatoři po náročném náboru na pardubických školách sestavil dvousetčlenný kolektiv chlapců prvních až pátých tříd se základními předpoklady pro sborový zpěv. Pod patronací pardubického Domova dětí a mládeže ve Štolbově ulici a za pomoci klavíristy Pavla Čapka zahájil Míšek loni na podzim nácvik a lekce sborové abecedy.

Na koncertu se postupně představilo všech pět tříd. Už jenom skutečnost, že se na pódiu objevilo sto sedmdesát chlapců, je fantastická. Vždyť většina dětských sborů - i špičkových - je vesměs dívčích, v nichž několik kluků je spíše raritou. Zatím za krátkou dobu zvládli první, většinou lidové písně nebo jejich úpravy. "Páťáci" si však už troufli na Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka a s hostem večera Královéhradeckým mužským sborem si zazpívali kánon Viva la musica.

A právě mužský sbor, který před čtyřmi lety rovněž založil a dosud řídí Jan Míšek, ukázal chlapcům z nového sboru, kam až může směřovat jejich cesta za hudbou a sborovým uměním.

Tento ojedinělý soubor osmnácti mladých mužů má za sebou domácí i mezinárodní úspěchy. Právem. Zpívají intonačně i rytmicky přesně, vedeni sugestivním gestem dirigenta, s dynamikou a hlavně s chutí a s požitkem z krásy sborového zpěvu. Vrcholem jejich vystoupení byla skladba současného litevského skladatele a sbormistra Vytautase Miškinise Ave Regina coelorum, plná rytmické i melodické bohatosti, ve které sbor předvedl všechny atributy svého umění.

Jan Míšek, dirigent Královehradeckého mužského sboru a zakladatel chlapeckého sboru, se stává významnou postavou východočeského sborového umění.

Chlapecký sbor Bonifantes - premiérový koncert. Host Královéhradecký mužský sbor, sbormistr Jan Míšek. Dům hudby Pardubice, 26. února.

  Verze pro tisk

Autor článku: Miloslav Mikulecký Zdroj: MF Dnes


USA 2004
Mužský sbor na koncertním turné v USA!

BONIFANTES
 Bulletin č. 19 právě vychází!
 BONIFANTES & Jaroslav SVĚCENÝ
 2. reprezentační sborový ples

Ženský sbor HK
 Výjezdové soustředění v Rychnově nad Kněžnou
 Kantiléna a Vokální harmonie: společně na nové adrese

Filharmonický sbor
 Základní umělecká škola BONIFANTES nabízí vokálně-instrumentální dílny pro žáky 1. stupně ZŠ
 Deník, 2. den
 Recenze: Autorský koncert Jana Míška a jeho hostů ve Filharmonii HK

SBOR.CZ
 Hudební festival „Krumlovská Grumle“
 Krajské kolo Mládež spieva v Michalovciach
 KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR – srdečně zve na další ze svých koncertů v Českém muzeu hudby v Praze

Poděkování

Connected by