Jan Míšek
 Chorus Art Net ::  SBOR.CZ  ::  BONIFANTES  ::  KHMS  ::  Jan Míšek  ::  Chorus Art Dnes je     


Menu

Homepage
Umělecký vedoucí
Repertoár
Nahrávky
Recenze
Koncertní turné
Projekty
Naši partneři
Kalendář
Informace pro členy
Archiv


Vyhledávání

 


Pozvánka


Novinky na webu


Jazzové inspirace Vladimíra Wimmera

Jazzové inspirace Vladimíra Wimmera

Ve čtvrtek 24. října se konal v sále Filharmonie Hradec Králové koncert s názvem Jazzové inspirace Vladimíra Wimmera. Na programu byla světová premiéra cyklu Apel svědomí, celovečerního projektu, jehož obsahová stránka se dotýká závažné roviny smyslu lidského života a jeho směřování. Vybízí k návratu k základním etickým a filozofickým hodnotám a představuje jakýsi výkřik volajícího (v textu se objeví Libera nos, Domine – Vysvoboď nás, Pane). Po stránce hudební šlo o kombinaci jazzu, rocku, big beatu a symfonické hudby.

Vladimír Wimmer vystudoval kompozici na AMU, je autorem několika komorních děl a komorních oper. Patří k mladší generaci soudobých českých skladatelů. Z toho se dalo předpokládat i hudební zaměření. Celý koncertní cyklus vyzněl jako vytváření nových zvukových možností; zaujala především kombinace symfonického orchestru s rockovou kytarou a bicími, jazzový zpěv se sborem apod. Použitím dvou současně znějících pásem vytvořil autor chaotičnost, která v úvodu vyjadřovala jakýsi potencionální optimismus po roce 1989 a zároveň i strach z nabyté svobody. Tuto chaotičnost (formální a harmonické uvolnění) v dalších částech potlačil a nechal větší prostor hudební logice, např. střídání sborových a sólových částí, polyfonní výstavba aj., což posluchači docenili více. Cyklus gradoval částí nazvanou Věk vodnáře, částí, která vedla k očistné katarzi a usmíření po části nazvané Apel, kde autor vyzývá k ohlédnutí se zpět k tomu, co je v nás. Přitom na cestě poznání by si každý měl projít pekelnou bránou, aby vystoupal vzhůru a vyslovil již zmíněné vysvoboď nás, Pane.

Z hostů se představila přední osobnost českého jazzu, Jana Koubková, zpěvačka, která používá svůj hlas jako nástroj. Koubková dokázala prodat své kreace scatového zpívání a umění improvizace, které zněly nad hudebním základem – např. zvukem kasy, šustění papírových peněz, cinkotu mincí apod. V závěrečných částech vystoupily Vysokoškolský umělecký sbor Pardubice, Filharmonický sbor Hradec Králové (sbormistr Jiří Kožnar respektive Jan Míšek) a sólisté Chlapeckého sboru Bonifantes Pardubice. Nutno podotknout, že zpěv i vystupování hostující Jazzrockové sekce Příbram působily velmi kontrastně s profesionálním výkonem malých chlapců a již zmíněných sborových těles. Posluchač jistě bral v úvahu amatérismus příbramských sólistů, avšak jestliže někdo účinkuje na koncertech takovéto úrovně, měl by být schopen zvládnout svůj part po intonační stránce lépe. Tradičně výborný byl i další z hostů, varhaník Aleš Bárta, mistrovsky ovládající svůj nástroj.

Po celý večer spolehlivě pracovala Filharmonie Hradec Králové, před níž se u dirigentského pultu vystřídali Bohuslav Burda a Marek Valášek. Zvláštní ocenění si zaslouží i ředitelství Filharmonie za to, že dalo zelenou originálnímu projektu a světovou premiéru díla provedlo. Premiéra celovečerního díla je totiž vždy krokem do neznáma. Milovníci nových hudebních možností, jazzové hudby a rockového zpěvu ocenili úspěšný projekt potleskem vstoje a vyjádřili tak dík odvážnému autoru, Vladimíru Wimmerovi.

Diskografie Jany Koubkové
Stránka Vladimíra Wimmera
Web filharmonie Hradec Králové
Fotky z galakoncertu
Vladimír Wimmer, hudební skladatel
Jana Koubková, jazzová zpěvačka
  Verze pro tisk

Autor článku: Lenka Lipenská Zdroj: SBOR.CZ


USA 2004
Mužský sbor na koncertním turné v USA!

BONIFANTES
 Bulletin č. 19 právě vychází!
 BONIFANTES & Jaroslav SVĚCENÝ
 2. reprezentační sborový ples

Ženský sbor HK
 Výjezdové soustředění v Rychnově nad Kněžnou
 Kantiléna a Vokální harmonie: společně na nové adrese

Filharmonický sbor
 Základní umělecká škola BONIFANTES nabízí vokálně-instrumentální dílny pro žáky 1. stupně ZŠ
 Deník, 2. den
 Recenze: Autorský koncert Jana Míška a jeho hostů ve Filharmonii HK

SBOR.CZ
 Hudební festival „Krumlovská Grumle“
 Krajské kolo Mládež spieva v Michalovciach
 KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR – srdečně zve na další ze svých koncertů v Českém muzeu hudby v Praze

Poděkování

Connected by