Jan Míšek
 Chorus Art Net ::  SBOR.CZ  ::  BONIFANTES  ::  KHMS  ::  Jan Míšek  ::  Chorus Art Dnes je     


Menu

Homepage
Umělecký vedoucí
Repertoár
Nahrávky
Recenze
Koncertní turné
Projekty
Naši partneři
Kalendář
Informace pro členy
Archiv


Vyhledávání

 


Pozvánka


Novinky na webu


Rozhovor se sbormistrem Janem Míškem v časopise Cantus

Rozhovor se sbormistrem Janem Míškem v časopise Cantus

V časopise pro sborové umění CANTUS, který vydává Unie českých pěveckých sborů se nedávno objevil článek se sbormistrem Janem Míškem. Přinášíme Vám přepis povídání o dirigentské technice, koncertních turné a sbormistrovských začátcích mladého sbormistra. S Janem Míškem rozmlouval šéfredaktor Cantusu Mgr. Miloslav Samek.

 •  Jak jste se dostal ke zpěvu a dirigování? Můžete uvést Vaše začátky v této bohulibé činnosti?

  Zpíval jsem už jako předškolák v mateřské školce ve sboru Motoráček. V první třídě si mě vybral pan sbormistr Jiří Skopal do svého chlapeckého sboru Boni pueri. Byl pro mě velkým vzorem, takže jsem už někdy ve 14 letech začal pomáhat jemu a jeho manželce Květě Skopalové s přípravkami. Svůj první sbor jsem pak založil o rok později na gymnáziu.
   
 • Patrně jste sám zpíval v některém dětském či mládežnickém sboru. Povězte něco o tom.

  Jak jsem už v první otázce odpověděl, sborovým zpíváním jsem žil odmalička. Manželé Skopalovi pro mě byli vlastně druzí rodiče. S nimi jsem na zájezdech a soustředěních strávil určitě své nejkrásnější sborové chvíle. S úsměvem říkám, že nevím, jestli stejným způsobem prožívali i oni mou přítomnost. BYl jsem stoprocentně tím nejzlobivějším zpěvákem, který kdy dětskými sbory prošel. Malými klukovskými prohřešky i rošťáckými průšvihy se to jen hemžilo.
   
 • Kdo je Vaším vzorem a s kým spolupracujete?

  Zpočátku mě hodně ovlivnil pan prof. Skopal. Pak jsem se začal rozhlížet kolem sebe a narazil jsem na spoustu dalších báječných dirigentů, kteří mi jsou typově blízcí a kteří mě mnohé naučili. Mezi nimi jsou Gábor Hollerung, Robert Sund, Jerry Jordan, Boris Tevlin a spousta dalších. Z českých sbormistrů si nesmírně vážím pana Milana Uherka. Ke druhé části otázky - ze začátku jsem byl na všechno sám, dnes už mám naštěstí spoustu spolupracovníků. Jen u chlapeckého sboru Bonifantes mám 7 spolupracovníků. V Hradci Králové je mým blízkým
  spolupracovníkem Jaromír Schejbal.
   
 • Na jakých školách jste studoval, případně které semináře a jaké odborné kurzy jste absolvoval?

  Studoval jsem hudební výchovu a občanskou nauku na pedagogické fakultě v Hradci Králové a dirigování na Konzervatoři v Pardubicích. Jako student - rebel jsem brzy poznal, že škola Vám může dát jen částečné základy. Skutečné znalosti a schopnosti si osvojíte až praxí. Brzy jsem začal jezdit na různé dirigentské kurzy. Dlouho jsem dirigoval spíš intuitivně, ruce mi "zlomili" až v Německu. Tam jsem pochopil, jak důležitá je vedle přirozené muzikality i dobrá dirigentská technika.
   
 • Nezakrývám, že se spolu známe. Sám dobře vím, že Vaše aktivity jsou značně rozsáhlé. Určitě by to čtenáře zajímalo.

  Mám teď poslední dobou hodně nabitý program. Absolvuji pravidelně kolem 20 zkoušek týdně, v letošním roce mám 65 koncertů. Mým hlavním "koněm" je pardubický chlapecký sbor BONIFANTES, dále vedu Královéhradecký mužský sbor a Komorní sbor Kantiléna. Ze spolupráce posledně jmenovaných a Filharmonie Hradec Králové postupně vzniká Filharmonický sbor Hradec Králové. Trochu skládám, několik skladeb mi vyšlo v Německu, ale poslední dobou se mi kvůli pracovnímu vytížení moc nedaří. Člověk musí na skládání mít chuť a být odpočatý. Mým oblíbeným koníčkem je velký internetový server SBOR.CZ, který se zabývá informacemi ze sborového světa. V internetu je velký potenciál a já se moc těším, až se mi trochu uvolní ruce a budu se moci SBORu.CZ věnovat naplno. Tady bych i chtěl vyzvat všechny sbormistry - kolegy: Pokud máte chuť se zapojit do projektu SBOR.CZ, ozvěte se mi na emailové adrese misek@sbor.cz.
   
 • Zřejmě jste se též zúčastnil nějakých soutěží. Jakými výsledky se můžete pochlubit?

  Jsem hodně soutěživý typ (skoro bych řekl ješitný). Za poslední čtyři roky jsem se svými sbory přivezl z 10 soutěží 12 zlatých a 9 stříbrných medailí a tři dirigentské ceny.
   
 • A co zahraniční zájezdy?

  To je moje vášeň. Koncertní turné je samozřejmě nejlepší příležitostí pro zúročení poctivé sborové práce. Během posledního roku mám 4 velká turné - dvě do Dánska, jedno po Spojených státech a v létě s Bonifanty turné po Německu, Belgii, Nizozemí a Francii. Nedávno jsme s přáteli u vínka trochu počítali a došli jsme k zajímavému výsledku - na sborových turné jsem za svých 25 let strávil skoro dva a půl roku.
   
 • Přečetl jsem si v Hudebních rozhledech č.5, že vedete rovněž Královéhradecký filharmonický sbor, se kterým budete účinkovat v Poličce na slavnostech B. Martinů. Můžete nám k tomu něco říci?

  Filharmonický sbor je vlastně logickým vyústěním spolupráce s Filharmonií Hradec Králové. Ve všech sborech mám velmi pohotové zpěváky, kteří jsou schopni zvládnout jakýkoli náročný sborový part i ve velmi krátké době. Koncert v Poličce byl velmi zajímavý - právě s Filharmonií Hradec Králové a sólisty Chlapeckého sboru Bonifantes provedli Requiem A. L. Webbera. Úžasné, ale velmi náročné dílo.
   
 • V závěru nám sdělte vše, na co v předchozím nezbylo místo.

  Rád bych vyslovil přání, aby se starší a zkušení sbormistři nebáli dát víc příležitosti svým mladším kolegům a nástupcům. Mladí, aby se nebáli a sami se poprali o své místo na slunci. Sborové umění není skomírající, ale velmi perspektivní oblast lidské činnosti.

  S Janem Míškem rozmlouval Mgr. Miloslav Samek, šéfredaktor časopisu Cantus.

  Verze pro tisk

Autor článku: Mgr. Miroslav Samek Zdroj: SBOR.CZ


USA 2004
Mužský sbor na koncertním turné v USA!

BONIFANTES
 Bulletin č. 19 právě vychází!
 BONIFANTES & Jaroslav SVĚCENÝ
 2. reprezentační sborový ples

Ženský sbor HK
 Výjezdové soustředění v Rychnově nad Kněžnou
 Kantiléna a Vokální harmonie: společně na nové adrese

Filharmonický sbor
 Základní umělecká škola BONIFANTES nabízí vokálně-instrumentální dílny pro žáky 1. stupně ZŠ
 Deník, 2. den
 Recenze: Autorský koncert Jana Míška a jeho hostů ve Filharmonii HK

SBOR.CZ
 Hudební festival „Krumlovská Grumle“
 Krajské kolo Mládež spieva v Michalovciach
 KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR – srdečně zve na další ze svých koncertů v Českém muzeu hudby v Praze

Poděkování

Connected by