Jan Míšek
 Chorus Art Net ::  SBOR.CZ  ::  BONIFANTES  ::  KHMS  ::  Jan Míšek  ::  Chorus Art Dnes je     


Menu

Homepage
Umělecký vedoucí
Repertoár
Nahrávky
Recenze
Koncertní turné
Projekty
Naši partneři
Kalendář
Informace pro členy
Archiv


Vyhledávání

 


Pozvánka


Novinky na webu


Hradecký mužský sbor přesvědčil o svých kvalitách

Hradecký mužský sbor přesvědčil o svých kvalitách

Aprílový koncert v hradeckém Adalbertinu znamenal další příležitost poslechnout si amatérský a přitom velice perspektivní Královéhradecký mužský sbor se sbormistrem Janem Míškem. Hostem koncertu byl nově založený Chlapecký sbor BONIFANTES z Pardubic.

V první třetině večera věnované převážně české hudbě devatenáctého století zaznělo nejprve ryze polyfonní Ascendit Deus Jacoba Galluse, následované téměř populárním Smetanovým Věnem, podaným moderně, bez zbytečného patosu. Janáčkovo Veni sancte znamenalo harmonickou obtížnost, stejně jako jarně optimistická Skřivánkovi a potemnělá Když jsme se loučili od sborového klasika Josefa Bohuslava Foerstera.

Suchoňovo Ráno v horách, náročná třídílná kompozice se zvukomalebným středem, s plným zvukem mužského sboru i ozvěnami horských strání, představilo jednu ze soutěžních skladeb, s nimiž se mužský sbor zúčastní červencové 1. sborové Olympiádě v rakouském Linci. Kvalifikace přímo do druhého kola je výsledkem úspěchů na Mendelssohnově soutěži v Pohlheimu.

Druhou část večera naplnil svým prvním mimopardubickým vystoupením Chlapecký sbor Bonifantes za Klavírního doprovodu Pavla Čapka.

Sbormistr Míšek vzal tímto odvážně na sebe náročný úkol, protože dovést tak malé zpěváky ke sborové dokonalosti nebude jistě jednoduché a ani příliš rychlé. Ale předvedený začátek byl slibný.

Poslední třetina večera se nesla ve znamení světové hudby dvacátého století, vesměs na latinské texty. Pro zvolené skladby byla charakteristická vysoká technická i výrazová náročnost - vzpomeňme například rytmicky zajímavého a temperamentního Joszefa Karaie, či brilantního Carla Orffa.

Královéhradecký mužský sbor s Janem Míškem v čele zazpíval osobitě, procítěně, až s civilní přirozeností a hlasovou vyrovnaností.

Již rozevřené rozmístění na pódiu kladlo vysoké nároky na jednotlivé členy sboru. Pečlivá práce s dynamikou, jistota a elegantní výraz se již stávají samozřejmostí.

Dva přídavky, žertovný s růžemi a Miškinisovo Ave Regina, byly jen logickým vyvrcholením zdařilého aprílového koncertu, na němž každému vnímavému posluchači muselo zjihnout srdce.

Aprílový koncert: Česká a světová sborová tvorba 19. a začátku 20. století, Královéhradecký mužský sbor, Chlapecký sbor Bonifantes, sbormistr Jan Míšek, velký sál Adalbertina Hradec Králové, 8. dubna 2000 Autor: JIŘÍ VANÍČEK, autor je spolupracovníkem redakce

  Verze pro tisk

Autor článku: Jiří Vaníček Zdroj: MF Dnes


USA 2004
Mužský sbor na koncertním turné v USA!

BONIFANTES
 Bulletin č. 19 právě vychází!
 BONIFANTES & Jaroslav SVĚCENÝ
 2. reprezentační sborový ples

Ženský sbor HK
 Výjezdové soustředění v Rychnově nad Kněžnou
 Kantiléna a Vokální harmonie: společně na nové adrese

Filharmonický sbor
 Základní umělecká škola BONIFANTES nabízí vokálně-instrumentální dílny pro žáky 1. stupně ZŠ
 Deník, 2. den
 Recenze: Autorský koncert Jana Míška a jeho hostů ve Filharmonii HK

SBOR.CZ
 Hudební festival „Krumlovská Grumle“
 Krajské kolo Mládež spieva v Michalovciach
 KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR – srdečně zve na další ze svých koncertů v Českém muzeu hudby v Praze

Poděkování

Connected by