Jan Míšek
 Chorus Art Net ::  SBOR.CZ  ::  BONIFANTES  ::  KHMS  ::  Jan Míšek  ::  Chorus Art Dnes je     


Menu

Homepage
Umělecký vedoucí
Repertoár
Nahrávky
Recenze
Koncertní turné
Projekty
Naši partneři
Kalendář
Informace pro členy
Archiv


Vyhledávání

 


Pozvánka


Novinky na webu


Bohuslav Martinů: Hora tří světel

Bohuslav Martinů: Hora tří světel

Nejúspěšnějším titulem v repertoáru Královéhradeckého mužského sboru v roce 2001 a 2002 byla bezesporu kantáta Bohuslava Martinů "Hora tří světel". Působivá koláž nejrůznějších časově i funkcionálně vzdálených stylů evropské hudby, jejíž celkové vyznění označil Miloš Šafránek výstižně slovy "prostá vesnická bohoslužba"...

Kantáta Hora tří světel byla napsána v listopadu 1954 na objednávku mužského pěveckého sboru z Haagu "Die Haghe Sanghers". Dílo je neobvyklé svou polystylovostí, která se projevuje jak v hudbě, tak i ve výběru textů. Tam, kde měl k dispozici textovou předlohu spjatou s hudbou - jako například v lidové vánoční písni "Co to znamená medle nového", převzaté z Bartošovy sbírky lidových písní - použil Martinů prodlevu a lydickou kvartu, dva typické idiomy české pastorální hudby. Jednoduchý text duchovní písně "Přišli jsme k Tobě do chrámu" podložil skladatel prostým čtyřhlasým varhanním doprovodem a závěry některých veršů zdůraznil fermatami, upomínajícími na sborový přednes chorálu při bohoslužbě. Kde žádná hudební předloha neexistovala - to se týká textů vybraných z knihy W. E. Mortona "In the Steps of the Master" a z evangelia podle Matouše - vyznačuje se hudba B. Martinů fantazijností a nesymetričností typickou pro jeho pozdní díla. Výsledkem je působivá koláž nejrůznějších časově i funkcionálně vzdálených stylů evropské hudby, jejíž celkové vyznění označil Miloš Šafránek výstižně slovy "prostá vesnická bohoslužba".

Natáčení kantáty Bohuslava Martinů "Hora tří světel"
  Verze pro tisk

Autor článku: Zdroj: archiv KHMS


USA 2004
Mužský sbor na koncertním turné v USA!

BONIFANTES
 Bulletin č. 19 právě vychází!
 BONIFANTES & Jaroslav SVĚCENÝ
 2. reprezentační sborový ples

Ženský sbor HK
 Výjezdové soustředění v Rychnově nad Kněžnou
 Kantiléna a Vokální harmonie: společně na nové adrese

Filharmonický sbor
 Základní umělecká škola BONIFANTES nabízí vokálně-instrumentální dílny pro žáky 1. stupně ZŠ
 Deník, 2. den
 Recenze: Autorský koncert Jana Míška a jeho hostů ve Filharmonii HK

SBOR.CZ
 Hudební festival „Krumlovská Grumle“
 Krajské kolo Mládež spieva v Michalovciach
 KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR – srdečně zve na další ze svých koncertů v Českém muzeu hudby v Praze

Poděkování

Connected by