Jan Míšek
 Chorus Art Net ::  SBOR.CZ  ::  BONIFANTES  ::  KHMS  ::  Jan Míšek  ::  Chorus Art Dnes je     


Menu

Homepage
Umělecký vedoucí
Repertoár
Nahrávky
Recenze
Koncertní turné
Projekty
Naši partneři
Kalendář
Informace pro členy
Archiv


Vyhledávání

 


Pozvánka


Novinky na webu


Zmrtvýchvstání trubače olomouckého biskupa

Zmrtvýchvstání trubače olomouckého biskupa

Premiéra skladby Pavla Josefa Vejvanovského zazněla po 317 letech a ukázala, jak muzikální je hudební a duchovní svět kroměřížského mistra. Sborové party nastudoval Královéhradecký mužský sbor a Komorní sbor Kantiléna, orchestrální party Filharmonie Hradec Králové, provedení se ujal Jiří Portych.

Vejvanovský a revoluce? V abonentní koncertní řadě "A" zažili posluchači ve středu 17. listopadu v sále Filharmonie neobvyklý zážitek při "zmrtvýchvstání" mše Missa Martialis P. J. Vejvanovského (1639?-1693) po 317 letech.

Proč Vejvanovský, proč v Hradci a proč na 17. listopadu? Děkan Pedagogické fakulty Vladimír Wolf před koncertem uvedl, že si připomínáme nejen 40 let existence této fakulty, ale že je i po deseti letech od "sametu" co oslavovat. Marně byste však vzpomínali na nějakou souvislost mezi trubačem olomouckého biskupa a východními Čechami, Hradcem, fakultou či studentskou revolucí v roce 1989. Nejedná se ani o další "tajné spiknutí" vedoucí až k baroknímu skladateli.

Návrat chrámového díla

Vše začalo tím, že Jana Machačová a František Vaníček, učitelé katedry hudební výchovy, počali připravovat projekt k oživení chrámového díla Pavla Josefa Vejvanovského. V roce 1993 také vyšla monografie J. Sehnala a právě teď vychází i katalog vzácného kroměřížského hudebního archívu (Sehnal, Pešková). Nejedná se tady ani tak o "objevení" rukopisu jedné z 16 Vejvanovského mší, ale o jeho přivedení na koncertní pódium.

Obtížné práce, kterou představovala transkripce, se ujal skladatel a historik Jiří Berkovec, jenž ve své expertíze potvrzuje Sehnalův názor, že po roce 1670 vystupoval Vejvanovský s mnohem větší kompoziční obratností. Berkovec vyslovuje i domněnku o melodické příbuznosti mše s Charpentierovým Te Deum.

Přínos sboru i sólistů

Podíl katedry je v projektu zastoupen mj. i Janem Míškem, studentem fakulty a sbormistrem mužského sboru. Vedle mužských sólistů Marka Olbrzymka a Martina Šujana vystoupily sopranistky Miluše Obešlová, Ludmila Horová a altistka Jana Ehrenbergerová, všechny žačky Jana Kyseláka, rovněž z katedry hudební výchovy. Konečně u varhan seděl další pedagog František Vaníček.

V očekávání premiéry trochu zanikly Mozartova Sinfonia K 318 i Haydnova symfonie Maria Theresia, i když se jedná o svěží a plnokrevná díla, během nichž se pod vedením  Jiřího Portycha zvyšovaly zaujetí i přesnost orchestru.

Vejvanovského Missa Martialis (Březnová?) bez výhrad potvrdila, jak invenční, muzikální a zároveň neokázalý a hluboký je hudební a duchovní je hudební svět kroměřížského mistra, který patrně neprošel systematickým hudebním školením, ale udivoval svou hrou v biskupské rezidenci i ve vídeňských kostelech. Bylo by nanejvýš záslužné dovést tento proces znovuobjevování moravského baroka do podoby cyklu (nebo kompletního chrámového díla?) na CD.

Přece však jedna souvislost mezi Vejvanovského mší a revolucí před deseti lety je, a to podstatná. Před "cinkáním klíči" bychom jeho mši ani žádnou jinou chrámovou skladbu na veřejném koncertě (a zejména v Hradci!) neslyšeli. Zoufalá snaha strany vyloučit z uvádění a nahrávání vše ideologicky závadné nakonec i mezi hudebníky a vzdělanci vedla k tomu, že Vejvanovský byl považován pouze za skladatele sonát a baletti, zatímco světské skladby tvoří pouze třetinu jeho díla.

Objektivnější pohled

Dramaturgie filharmonie, úsilí autorů projektu, podíl pěveckých sborů Kantiléna a Královéhradeckého mužského sboru, studentů-sólistů, orchestru Filharmonie i dirigenta Jiřího Portycha tak nakonec vedly k rehabilitaci a k objektivnějšímu pohledu na Vejvanovského - jednoho ze tří nejvýznamnějších skladatelů české hudby 17. století (Harant, Michna, Vejvanovský) - to ostatně ocenil v otištěném dopise i Jan Graubner, olomoucký arcibiskup. Všem zúčastněným patřil právem závěrečný potlesk.

Slavnostní večer v královéhradecké Filharmonii splnil očekávání
  Verze pro tisk

Autor článku: doc. Stanislav Bohadlo Zdroj: Hradecké noviny


USA 2004
Mužský sbor na koncertním turné v USA!

BONIFANTES
 Bulletin č. 19 právě vychází!
 BONIFANTES & Jaroslav SVĚCENÝ
 2. reprezentační sborový ples

Ženský sbor HK
 Výjezdové soustředění v Rychnově nad Kněžnou
 Kantiléna a Vokální harmonie: společně na nové adrese

Filharmonický sbor
 Základní umělecká škola BONIFANTES nabízí vokálně-instrumentální dílny pro žáky 1. stupně ZŠ
 Deník, 2. den
 Recenze: Autorský koncert Jana Míška a jeho hostů ve Filharmonii HK

SBOR.CZ
 Hudební festival „Krumlovská Grumle“
 Krajské kolo Mládež spieva v Michalovciach
 KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR – srdečně zve na další ze svých koncertů v Českém muzeu hudby v Praze

Poděkování

Connected by