Jan Míšek
 Chorus Art Net ::  SBOR.CZ  ::  BONIFANTES  ::  KHMS  ::  Jan Míšek  ::  Chorus Art Dnes je     


Menu

Homepage
Umělecký vedoucí
Repertoár
Nahrávky
Recenze
Koncertní turné
Projekty
Naši partneři
Kalendář
Informace pro členy
Archiv


Vyhledávání

 


Pozvánka


Novinky na webu


Slavnostní večer v královéhradecké Filharmonii splnil očekávání

Slavnostní večer v královéhradecké Filharmonii splnil očekávání

Rezenze Jiřího Vaníčka na provedení Missy Martialis českého bartokního skladatele Pavla Josefa Vejvanovského. Obnovená premiéra barokního díla po 300 letech navázala na provedení tří menších Vejvanovského skladeb Motetum De Tempore, Offertorium de confessore a Offertorium pro omni tempore, které Jan Míšek se svými sbory provedl na půdě Katerdy hudební výchovy Pedagogické fakulty na podzim 1998.

Den boje studentstva za svobodu a demokracii a 40. výročí založení Pedagogické fakulty v Hradci Králové, to byla ústřední motta druhého abonentního koncertu královéhradecké Filharmonie z cyklu A pořádaného mimořádně třetí listopadovou středu, tedy deset let po sametové revoluci. Uměleckým vyjádřením oslav se stala klasická hudba, jejíž sdělnost a působivost nezná hranic.

Proces objevování a oživování téměř zapomenutých opusů z hudebních sbírek přináší stále nová, mnohdy překvapivá odhalení. Kroměřížský zámecký archív vydal tentokrát svědectví v podobě duchovní vokálně instrumentální Missy Martialis Pavla Josefa Vejvanovského. Sólové part zazpívali Ludmila Horová, Miluše Obešlová, Jana Ehrenbergerová, Marek Olbrzymek a Martin Šujan, ve sborových úlohách se představily Komorní sbor Kantiléna a Královéhradecký mužský sbor se sbormistrem Janem Míškem.

Varhanní continuo zaznělo v podání Františka Vaníčka, hradecká Filharmonie vystoupila tentokrát jako dobový malý zámecký orchestr. Autorství Vejvanovského je vedle častého užití základní tóniny C dur nepochybné také podle dvou všudypřítomných vysokých trubek. Na hodnosti tubicen campestris - polní trubač is ostatně arcibiskupský kapelník zakládal nejvíc. Provedení mše řízené všestranným českým dirigentem Jiřím Portychem ukázalo Vejvanovského zase v jiném světle. Spojení vokální a instrumentální složky nebylo vůbec násilné, naopak harmonická invence vyzněla docela přirozeně. Obnovená krása Missy Martialis díky všem umělcům i badatelům opět nalezla své spokojené obecenstvo.

Koncertní večer věnovaný Dni studentů a hradecké Pedagogické fakultě splnil očekávání měrou vrchovanou

"Zmrtvýchvstání" mše trubače olomouckého biskupa
  Verze pro tisk

Autor článku: Jiří Vaníček Zdroj: MF Dnes


USA 2004
Mužský sbor na koncertním turné v USA!

BONIFANTES
 Bulletin č. 19 právě vychází!
 BONIFANTES & Jaroslav SVĚCENÝ
 2. reprezentační sborový ples

Ženský sbor HK
 Výjezdové soustředění v Rychnově nad Kněžnou
 Kantiléna a Vokální harmonie: společně na nové adrese

Filharmonický sbor
 Základní umělecká škola BONIFANTES nabízí vokálně-instrumentální dílny pro žáky 1. stupně ZŠ
 Deník, 2. den
 Recenze: Autorský koncert Jana Míška a jeho hostů ve Filharmonii HK

SBOR.CZ
 Hudební festival „Krumlovská Grumle“
 Krajské kolo Mládež spieva v Michalovciach
 KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR – srdečně zve na další ze svých koncertů v Českém muzeu hudby v Praze

Poděkování

Connected by